Federació Ensenyament CCOO-PV | 3 de junio de 2020

Per la millora de les condicions laborals del Professorat Associat

  29/01/2018.
  Secció Sindical de CCOO-PV a la UVEG

  Secció Sindical de CCOO-PV a la UVEG

  CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d"obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries. Les mancances i discriminacions que afecten el professorat Associat continuen dibuixant un panorama impropi d"una Universitat que es pretén avançada i compromesa amb la qualitat docent i investigadora.
   
  Volem recordar també les millores que al llarg dels darrers anys ha proposat i aconseguit CCOO per al professorat Associat: consideració dels seus treballs a la Memòria d"Investigació, aprovació de criteris per a la renovació de contractes, modificació del barem de contractació d"Ajudants Doctors per a no entrebancar la seua carrera acadèmica, recuperació del Programa d"Estabilització del professorat Associat, augment de l"oferta de places d?Ajudant Doctor o extensió de la durada dels contractes de segon quadrimestre, entre altres.
   
  CCOO exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat Associat, començant pels més sagnants i que s?encete decididament la millora de les seues condicions laborals i acadèmiques, sobretot perquè algunes d?elles ni tan sols necessiten de més recursos pressupostaris. Cal, per tant, començar a abordar urgentment (des del Rectorat de la Universitat de València, però també des de la Generalitat i el Govern central) entre altres, qüestions com ara:
   
  - Millores retributives.
  - Reconeixement del conjunt de les tasques realitzades pel professorat associat dintre de la seua dedicació i eliminació de discriminacions.
  - Obrir vies de promoció, particularment als departaments amb gran nombre d?Associats que estan cobrint necessitats docents estructurals.
  - Millorar l?assignació de la docència, amb una millor adequació amb la seua experiència professional i defugint la utilització del professorat associat com a últim recurs de flexibilitat i ajust del POD.
  - Creació de noves figures contractuals.
  - Modificació de la participació del professorat associat als òrgans de govern.

  CCOO reitera el seu compromís de continuar treballant per aconseguir aquestes reivindicacions i d?altres que es puguen plantejar i insta al Rectorat de la Universitat de València a encetar el més aviat possible un procés de negociació sobre aquestes qüestions. Procés que ha de desenvolupar-se, com en totes les qüestions laborals de la Universitat, a la Mesa Negociadora. Fem, per tant, una crida a totes les seccions sindicals per treballar conjuntament en la resolució d?aquests problemes.
   
  També exigim a la Conselleria d?Educació que prenga les mesures que són de la seua competència, agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
  CCOO continuarà treballant, amb la negociació i la mobilització, per millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.